Chcesz zapewnić swojemu dziecku bezpieczne warunki nauki w przedszkolu?

Chcesz, by zostało dobrze przygotowane do kontynuowania nauki w szkole podstawowej?

NASZA PLACÓWKA SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA

Przedszkole "Clever"

 

OFERUJEMY DOBRE WARUNKI NAUKI:

 • małe zespoły klasowe – do 20 osób,
 • wysoki poziom bezpieczeństwa,
 • indywidualizowanie i dostosowanie wymagań do możliwości uczniów.

ZAPEWNIAMY SZEROKĄ OFERTĘ DYDAKTYCZNĄ:

 • wysoki poziom przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole,
 • naukę poprzez zabawę dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego – 2 razy w tygodniu każdy,
 • zajęcia  taneczne i zajęcia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem m.in. kinezjologii edukacyjnej, metod ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • wspomaganie rozwoju społecznego i emocjonalnego dziecka, aby mogło podjąć z sukcesem naukę w klasie I,
 • wspieranie rozwoju uzdolnień od najwcześniejszych etapów kształcenia.
 • poranki muzyczne
 • zajęcia z rytmiki, logorytmiki oraz sensoryki.

PONADTO:

 • kameralne wnętrza (w tym kuchnia dla przedszkolaków) i nowoczesne pomoce dydaktyczne, 
 • pomoc psychologa i logopedy,
 • opiekę do 16.30,
 • organizację uroczystości i imprez przedszkolnych.
 • obiadów oraz ze sklepiku, zaopatrzonego w zdrową żywność.

Bliższych informacji na temat szkoły oraz wysokości czesnego udziela sekretariat:

e-mail: sekretariat@szkolaclever.pl

tel. 74 842 58 26 lub 74 842 91 13

Jesteś zainteresowany zapisaniem swojego dziecka do naszego przedszkola?

Napisz na sekretariat@szkolaclever.pl lub zadzwoń do nas pod numer 74 842 58 26

Skip to content