Pomóż nam kształtować przyszłość młodych ludzi

Fundacja “Clever”

 
 

Przekaż na rzecz naszej Fundacji
1% podatku KRS 0000071617

O Fundacji

Fundacja “Clever” (dawna nazwa: “Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa”) w Wałbrzychu działa od miesiąca sierpnia 1991 roku. Jest organem prowadzącym Szkołę Podstawową Fundacji “Clever”, Przedszkole Fundacji “Clever” a także Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy.

W grudniu 2004 roku uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego – nr KRS 0000071617.

Każdy z Państwa może przekazać na konto Fundacji jako Organizacji Pożytku Publicznego 1% podatku przy rozliczeniu rocznym z Urzędem Skarbowym.

WSZYSTKIM DOBROCZYŃCOM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY I PROSIMY PAMIĘTAĆ O NAS PRZY ROZLICZENIU PODATKOWYM ZA ROK 2021.

Rada Fundacji:

Danuta Krajewska – Przewodnicząca RF
Gaweł Warykiewicz – Członek RF
Urszula Zabuska- Członek RF

Zarząd Fundacji:

Ewa Piątek – Prezes Fundacji
Anna Rutecka – Członek Zarządu

Działalność Fundacji

Przetargi

Partnerzy

FUNDACJA CLEVER

ul. Armii Krajowej 35b
58-302 Wałbrzych

Regon 890 010 710
NIP 886-000-39-18

Bank nr 08 1050 1908 1000 0022 9416 6307

SEKRETARIAT: 

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO:
Konto PP:    1050 1908 1000 0022 8818 8804
KRS :     0000071617