Jesteś zainteresowany zapisaniem swojego dziecka do naszej szkoły?

Napisz na sekretariat@szkolaclever.pl lub zadzwoń do nas pod numer 74 842 58 26

ZOBACZ NASZĄ OFERTĘ EDUKACYJNĄ​

PRZEDSZKOLE

 

OFERTA:

 • małe zespoły klasowe – do 20 osób,
 • wysoki poziom bezpieczeństwa w przedszkolu,
 • indywidualizowanie i dostosowanie, wymagań do możliwości dziecka,
 • kameralne wnętrza (w tym kuchnia dla przedszkolaków) i nowoczesne pomoce dydaktyczne,
 • pomoc psychologiczna i logopedyczna,
 • opieka do 16.30,
 • organizacja uroczystości i imprez przedszkolnych.

PONADTO:

 • wysoki poziom przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole,
 • naukę poprzez zabawę dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego –
  2 razy w tygodniu każdy,
 • zajęcia taneczne i zajęcia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem m.in. kinezjologii edukacyjnej, metod ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • poranki muzyczne prowadzone przez muzyków ze Szkoły Muzycznej Clever,
 • wspomaganie rozwoju społecznego
  i emocjonalnego dziecka, aby mogło podjąć z sukcesem naukę w klasie I,
 • wspieranie rozwoju uzdolnień od najwcześniejszych etapów kształcenia.

SZKOŁA PODSTAWOWA I-III

OFERTA:

 • małe zespoły klasowe – do 18 osób,
 • nauka dwóch języków obcych: j. angielskiego i niemieckiego (po 3 godz.w tygodniu),
 • szachy w ramach edukacji matematycznej,
 • nauka pływania i tańca w ramach lekcji wychowania fizycznego,
 • tematyczne zajęcia świetlicowe do godz. 16.30 z możliwością odrabiania lekcji.

ATUTY:

 • stały, wysoki poziom nauczania,
 • wysoki poziom bezpieczeństwa w szkole,
 • skuteczny program wychowawczy,
 • nauka przez działanie i doświadczanie,
 • kreatywny, doświadczony i wysoko wykwalifikowany zespół nauczycieli,
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz logopedyczna,
 • stały dostęp do dziennika elektronicznego.

PROFIL ABSOLWENTA

Gotowy społecznie i emocjonalnie do podjęcia nauki w klasie IV, ciekawy świata, buduje relacje z innymi oparte na fundamentalnych wartościach.

SZKOŁA PODSTAWOWA IV-VIII

FERTA:

 • małe zespoły klasowe – do 18 osób,
 • nauka dwóch języków obcych: j. angielskiego i niemieckiego (od 3 do 5 godz. w tygodniu),
 • nauka pływania i tańca w ramach lekcji wychowania fizycznego,
 • bogata oferta zajęć dodatkowych,
 • tematyczne zajęcia świetlicowe do godz. 16.30 z możliwością odrabiania lekcji.

ATUTY:

 • stały, wysoki poziom nauczania,
 • wysoki poziom bezpieczeństwa w szkole,
 • skuteczny program wychowawczy,
 • nauka przez działanie i doświadczanie,
 • kreatywny, doświadczony i wysoko wykwalifikowany zespół nauczycieli,
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
 • stały dostęp do dziennika elektronicznego

PROFIL ABSOLWENTA

Gotowy do podjęcia nauki w szkole ponadpodstawowej, rozpoznał i rozwija swoje talenty, buduje relacje z innym oparte na fundamentalnych wartościach.

Obowiązuje składanie podań w sekretariacie szkoły. Nie podlegamy elektronicznemu systemowi rekrutacji

Skip to content