Pomagamy kształtować przyszłość młodych ludzi

Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy Fundacji “CLEVER”

niepubliczna placówka
doskonalenia nauczycieli
z akredytacją Dolnośląskiego
Kuratora Oświaty

O nas

Decyzją Nr 21/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy Fundacji “CLEVER” w Wałbrzychu otrzymał w dniu 12 czerwca 2019 roku akredytację, która potwierdza spełnienie przez placówkę wymagań zawartych w Rozporządzeniu MEN z dnia 11 października 2018 r w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli.

Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy powstał jako niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli w lutym 2006 roku, a jego organem prowadzącym była wówczas Fundacja „Szkoła Gminna Menadżersko- Księgowa” w Wałbrzychu. Od 2018r. instytucja zmieniła nazwę na Ośrodek Doradczo- Szkoleniowy Fundacji „Clever”, a od roku 2019 posiada akredytację Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

Placówka stale współpracuje z Krajowym Forum Oświaty Niepublicznej, z którym współorganizuje konferencje dla nauczycieli i dyrektorów szkół z całej Polski. Od początku swojego istnienia ośrodek także podejmuje współpracę z Urzędem Miasta w Wałbrzychu i Starostwem Powiatowym w Wałbrzychu, zarówno Prezydent Miasta Wałbrzycha, jaki i Starosta Powiatu obejmowali swoimi patronatami konferencje organizowane na rzecz doskonalenia nauczycieli, dyrektorów szkół. Inspiruje środowisko edukacyjne do wszelkich działań mających na w celu podnoszenie jakości edukacji. Ośrodek systematycznie organizuje różnorodne formy doskonalenia nauczycieli.

Aktualne szkolenia

ksiazki

Zrealizowane Szkolenia

Partnerzy

Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy
Fundacji “CLEVER”

ul.Armii Krajowej 35 B
58-302 Wałbrzych

Regon 022 033 689
NIP 886-284-70-69

Bank nr 08 1462 1839 8920 9000 0001

SEKRETARIAT: